Mua Bitcoin với Chuyển khoản Ngân hàng bằng ARS — Mpesa Chippercash

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Jan 25, 2021
+1
BrightDevario252 đã viết:

Very Friendly

Jan 25, 2021
+1
BTCtum25 đã viết:

Fast trader

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.