Mua Bitcoin với Điện Chuyển khoản Quốc tế (SWIFT) bằng CNY — bank alipay

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Jan 22, 2021
+1
YuGui đã viết:

thank you

Jan 12, 2021
+1
AmazonBuyerMarco đã viết:

fsdfsd

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.