Mua Bitcoin với WeChat Pay bằng CNY — 仅限中国人支持支付宝微信付款黑钱请勿打扰发现报警

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Feb 9, 2021
+1
Linkkk28 đã viết:

good++

Jan 26, 2021
+1
Gioro đã viết:

good++

Jan 25, 2021
+1
Eddiebtc đã viết:

good and fast

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.