Mua Bitcoin với Bluebird American Express bằng USD — Bluebird to Bluebird ONLY

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Apr 7, 2021
+1
SPAINfrombmw đã viết:

gooooooooooooooood

Apr 1, 2021
+1
VividPetronia853 đã viết:

Tooo slow

Mar 28, 2021
+1
KimberlyBTC241322 đã viết:

Fast one

Feb 12, 2021
+1
Peacy1120 đã viết:

Good vendor

Feb 11, 2021
+1
StrongAssistant đã viết:

Thank man. Honest friend

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.