Bán Bitcoin bằng PayPal lấy NZD — Paypal Trade

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Feb 14, 2021
+1
ToyotaHilux đã viết:

Great seller, quick and easy trade!

Dec 5, 2020
+1
ZippyMinivet658 đã viết:

fast trade

Oct 11, 2019
+1
laga123 đã viết:

awesome very quick

Câu trả lời từ Faxfull:
Thx for trading bro

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.