Mua Bitcoin với Cash app bằng USD — Fast trading US only

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Mar 18, 2021
+1
AdeyemiJr01 đã viết:

Good....

Mar 15, 2021
+1
Whosentu đã viết:

very simple and easy trade no problem responding also good with minor difficulty when i had a problem sending the funds great trade

Mar 15, 2021
+1
Jesusislord66 đã viết:

Honest and fast

Mar 10, 2021
+1
Cryptojamesbond đã viết:

Fast release

Mar 10, 2021
+1
GoldenWeebill171 đã viết:

good A+++++

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.