Bán Bitcoin bằng Gửi tiền mặt tới Ngân hàng lấy NGN — Any bank

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Feb 20, 2021
+1
Teezo001 đã viết:

Fast and reliable

Feb 12, 2021
+1
Chinwe76 đã viết:

Nice trade

Feb 6, 2021
+1
BuffMudfish872 đã viết:

Trusting

Jan 7, 2021
+1
Brymochasebrymo đã viết:

Good

Dec 27, 2020
+1
Heybee1 đã viết:

Nice doing business with you

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.