Bán Bitcoin bằng Chuyển khoản Ngân hàng lấy GBP — All Banks

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Mar 7, 2021
+1
HolyMoonfish185 đã viết:

Super quick

Feb 25, 2021
+1
Leaffish929 đã viết:

Awesome guy

Feb 20, 2021
+1
Fellowesc123 đã viết:

Fast , smooth and will trade again
Thankyou

Feb 15, 2021
+1
NowGar484 đã viết:

Good Buyer

Feb 15, 2021
+1
HumaneCoyote544 đã viết:

Smooth once again thank you

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.