Mua Bitcoin với Chuyển khoản Ngân hàng bằng EUR — INSTANT PAYMENT ENABLED

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Jan 3, 2021
+1
SteadyMallard18 đã viết:

Very trustworthy, fast, and easy to comunicate A++

Jan 3, 2021
+1
Filizops đã viết:

A+++++++++

Jan 1, 2021
+1
JustMonarch789 đã viết:

Super fast

Jan 1, 2021
+1
uKalinauskas đã viết:

Good communication, vell organised business man!

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.