Mua Bitcoin với Chuyển tiền trong nước bằng USD — All US Bank

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Jan 21, 2021
+1
FinerWigeon724 đã viết:

This was awesome and as my first buy he walked me through every step. Highly recommend. Quick and easy.

Jan 21, 2021
+1
SapidTiger756 đã viết:

GREAT GUY AND VERY UNDERSTANDABLE

Dec 28, 2020
+1
Nestpin đã viết:

perfect!

Dec 12, 2020
+1
VersedWhiting976 đã viết:

It is my first trade on Paxfull and tradingiv let me buy from him and he helped me to do the trade. Thank you, I found the good seller and I can trust him.

Nov 24, 2020
+1
DaintyBoafish345 đã viết:

very well organized trading process. reliable and patient.

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.