Bán Bitcoin bằng Chuyển khoản Ngân hàng lấy EGP — CIB QNB NBE MISR

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Mar 28, 2021
+1
drsoca đã viết:

Good deal

Mar 25, 2021
+1
Drmoca85 đã viết:

😊 thanks

Feb 9, 2021
+1
EmadYoussef đã viết:

You R Great

Jan 30, 2021
+1
Ahmed1511 đã viết:

Fast and trusted

Jan 26, 2021
+1
sherywebas đã viết:

💥✨💫SheryWebas Vendor💥✨🌙

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.