Bán Bitcoin bằng Chuyển khoản Ngân hàng lấy EUR — ALL EUROPEAN BANKS

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Feb 18, 2021
+1
Mac_Oadrec đã viết:

Best trader 💯

Feb 12, 2021
+1
mfuchs551 đã viết:

Bro the reciever has not received the money till now

Feb 3, 2021
+1
Iswo đã viết:

the best

Feb 2, 2021
+1
costas1976 đã viết:

next day payment all good good byer A++++++

Feb 2, 2021
+1
PithyLimia473 đã viết:

Reliable trader

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.