Bán Bitcoin bằng Chuyển khoản Ngân hàng lấy GBP — Revolut

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Jan 30, 2021
+1
XSomeOne đã viết:

good.

Jan 23, 2021
+1
OkTrade đã viết:

Top trader

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.