Bán Bitcoin bằng Điện Chuyển khoản Quốc tế (SWIFT) lấy NGN — Fast all Banks

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Feb 24, 2021
+1
BTC_Doctor_TradeFAST đã viết:

Very fast

Feb 12, 2021
+1
ola_wale đã viết:

Very good trade

Feb 1, 2021
+1
SnodShrike864 đã viết:

Legit

Jan 20, 2021
+1
Jeff_Shabach đã viết:

Very legit and recommendable 👍

Jan 13, 2021
+1
ElimanjahBTC247 đã viết:

Nice to trade with you

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.