Mua Bitcoin với Paysend.com bằng EUR — Instant release

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Sep 1, 2020
+1
idriss94 đã viết:

fast !

Aug 30, 2020
+1
Emrman đã viết:

👍🏼

Aug 30, 2020
+1
Henrygold2019 đã viết:

good and fast

Aug 18, 2020
+1
skr9tex đã viết:

Good, fast and kind.

Aug 18, 2020
+1
OvertBadger419 đã viết:

Fantastic Deal! Super nice guy!

Câu trả lời từ Dankips:
Thanks and welcome

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.