Mua Bitcoin với Chuyển khoản Ngân hàng bằng COP — Bancolombia neq DAVI BBVA

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Mar 2, 2021
+1
LEVV đã viết:

sin complique y cumplido

Mar 1, 2021
+1
SturdyVeery199 đã viết:

muy recomendado

Mar 1, 2021
+1
EqualCreeper123 đã viết:

excelente, rapido

Mar 1, 2021
+1
AHRCorp đã viết:

Excelente, seguro y rápido. Confiable

Feb 27, 2021
+1
HeroicKite718 đã viết:

excelente servicio

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.