Mua Bitcoin với WeChat Pay bằng CNY — Quick Release

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

May 12, 2021
+1
StoutBasslet337 đã viết:

very good

May 12, 2021
+1
Wildcat277 đã viết:

good+++++++++

May 12, 2021
+1
Zhouxingchi8888 đã viết:

good++

May 12, 2021
+1
FlashyNoddy701 đã viết:

You are an honest merchant and worth dealing with again

May 12, 2021
+1
zhaojun đã viết:

good++++

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.