Mua Bitcoin với WeChat Pay bằng CNY — 仅限中国人 互信互赞

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

May 11, 2021
+1
LH568888 đã viết:

Honest, reliable and safe

May 8, 2021
+1
Exchanger_billion đã viết:

thnaks man

May 8, 2021
+1
FabGerbil985 đã viết:

Good+++++

May 8, 2021
+1
kings2016 đã viết:

very good!

May 7, 2021
+1
LenienCoati617 đã viết:

+++++

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.