Mua Bitcoin với Chuyển khoản Serve sang Serve bằng USD — P2P SERVE AMEX ONLY

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Jun 2, 2021
+1
donbaba27 đã viết:

Fast one

Apr 19, 2021
+1
ChunkyRice đã viết:

Fast and reliable

Apr 18, 2021
+1
MovingFrongo802 đã viết:

A+++++

Apr 16, 2021
+1
user56f5b2c48 đã viết:

Fastest to trade with

Apr 13, 2021
+1
Byndsellbtc2 đã viết:

A++++

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.