Mua Bitcoin với Chuyển khoản Ngân hàng bằng KES — mpesa

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Apr 11, 2021
+1
LovedSoapfish171 đã viết:

Faster

Apr 10, 2021
+1
Warmjohn đã viết:

honest

Apr 10, 2021
+1
Kosgey6919 đã viết:

Great

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.