Mua Bitcoin với WeChat Pay bằng CNY — 中国人的买卖

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Apr 1, 2021
+1
pake_fast đã viết:

good+++

Apr 1, 2021
+1
UpbtBss680 đã viết:

good+++++

Apr 1, 2021
+1
Rookingso đã viết:

good++

Apr 1, 2021
+1
xyc1688 đã viết:

good+

Jan 30, 2021
+1
GnarlyHornet120 đã viết:

good
0

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.