Mua Bitcoin với Chuyển khoản Ngân hàng bằng USD — Green dot

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Mar 16, 2021
+1
Skinnylion1313 đã viết:

Successful
✌️💯

Mar 13, 2021
+1
Brainpain đã viết:

Ok good

Feb 4, 2021
+1
Haland đã viết:

Trusted

Feb 3, 2021
+1
Yeye111 đã viết:

Good.

Feb 2, 2021
+1
BADDESTRICHKID89 đã viết:

Trusted buyer

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.