Bán Bitcoin bằng Chuyển khoản Ngân hàng lấy USD — Any bank

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Nov 28, 2020
+1
Dexter502 đã viết:

7064289029
Opay
Gbenga shittu
Please send my money here I beg you

Nov 28, 2020
+1
Harab081 đã viết:

Good

Oct 3, 2020
+1
Icon92 đã viết:

Fast

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.