Bán Bitcoin bằng Nhận tiền mặt trực tiếp lấy EUR — Any public place pre decided by both parties

Lisbon, Lisbon, Portugal

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.