Mua Bitcoin với Chuyển khoản Ngân hàng bằng KES — MPESA

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Jan 26, 2021
+1
ZootyLyrebird802 đã viết:

Swift and honest

Jan 25, 2021
+1
Thatdude101 đã viết:

swift

Jan 21, 2021
+1
Prettieh đã viết:

Swift

Jan 21, 2021
+1
GoldenFly487 đã viết:

Great

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.