Mua Bitcoin với Chuyển khoản Ngân hàng bằng NGN — Nigerian banks Chipper

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Feb 2, 2021
+1
Anth0ny đã viết:

Good trader

Feb 1, 2021
+1
Yungprince50 đã viết:

Good and stayed online unlike the rest

Feb 1, 2021
+1
Vbalogun85 đã viết:

Very nice trading with you.

Jan 31, 2021
+1
InstantGlobalExchange01 đã viết:

Nice trade

Jan 30, 2021
+1
Coinbag đã viết:

Fantastic

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.