Mua Bitcoin với Nhận tiền mặt trực tiếp bằng LKR — WELCOME TO BITCOINGUIDERS

Gampaha, Western Province, Sri Lanka

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Feb 6, 2021
+1
thilina92 đã viết:

Good person

Feb 6, 2021
+1
mwalizafar đã viết:

Great seller
I highly recommend this seller and Good for first-time buyers

Feb 6, 2021
+1
Bit_Anonymous đã viết:

Good Trade

Feb 6, 2021
+1
tharindurajiv đã viết:

Quick reply & good trading... Thanks

Feb 6, 2021
+1
ZaftigPika7 đã viết:

Great trading

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.