Mua Bitcoin với Chuyển khoản Ngân hàng bằng USD — Commercial Bank Sri Lanka

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Feb 16, 2021
+1
KosherTapir708 đã viết:

perfect.

Jan 20, 2021
+1
Brym52 đã viết:

Good vendor legit and honest 💯

Jan 18, 2021
+1
AwakeRedfish270 đã viết:

Good job

Nov 19, 2020
+1
JKPambu đã viết:

Thanks for the smooth transation and I hope to trade with you more and more but you only release 61.70 instead of 100 USD so please release the rest of it to get my profit so that I can trade more

Nov 12, 2020
+1
faizdono đã viết:

trusted seller

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.