Mua Bitcoin với PayPal bằng SCR — release right away

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

  • Chỉ thẻ vật lý
  • Không cần xác minh
  • Không thanh toán qua bên thứ ba

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và các nền tảng khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết với phương thức thanh toán mà bạn đã chọn hoặc được hỗ trợ hay tài trợ bởi phương thức này.