Bán Bitcoin bằng Điện Chuyển khoản Quốc tế (SWIFT) lấy EUR — Any Bank Worldwide Fast

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Sep 30, 2020
+1
Mikemc211 đã viết:

Thank you

Aug 3, 2020
+1
Lucasb186 đã viết:

Fast and reliable!

Jul 8, 2020
+1
Cjones0430 đã viết:

Needs better response times.. And answer messages but did the job

Jul 2, 2020
+1
FlyingPrion290 đã viết:

Great buyer

Apr 24, 2020
+1
Zinger1003 đã viết:

Thank u for a nice first transaction !◘
Have a nice day

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.