Mua Bitcoin với Chuyển khoản Ngân hàng bằng MXN — Todos los bancos OXXO

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Mar 2, 2021
+1
LuisAlberto1905 đã viết:

super excelente rapides

Mar 2, 2021
+1
ValuedTui950 đã viết:

Confiable lo recomiendo

Mar 1, 2021
+1
BriefLungfish152 đã viết:

Todo excelente, todo muy bien y rápido!

Feb 28, 2021
+1
ActualCatfish232 đã viết:

La transacción se realizó muy rápido y sin complicaciones, gracias

Feb 27, 2021
+1
cafevedu đã viết:

Trámite muy rápido, gracias ,recomendado

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.