Mua Bitcoin với Chuyển khoản Ngân hàng bằng AUD — To a Kenyan bank

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Jan 18, 2021
+1
XenialHalfbeak251 đã viết:

He is a pretty good trader

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.