Mua Bitcoin với Chuyển khoản Ngân hàng bằng COP — Bancolomb Nequi Davi BBVA

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Feb 25, 2021
+1
juanocc đã viết:

Confiable

Feb 22, 2021
+1
ALHBERTHAIN đã viết:

confiable recomendado

Feb 22, 2021
+1
Srpacho đã viết:

Excelente

Feb 16, 2021
+1
Criptofuturo2070 đã viết:

Rápido, serio, recomendado

Feb 16, 2021
+1
b0y đã viết:

Todo ok rep ++

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.