Mua Bitcoin với WeChat Pay bằng CNY — Trusted WeChat Pay

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Apr 28, 2019
+1
AHMEDSMALASHI đã viết:

thanks

Apr 19, 2019
+1
Properoscar đã viết:

Very slow

Apr 6, 2019
+1
tonycarl đã viết:

Perfect

Apr 6, 2019
+1
lvmax đã viết:

good

Apr 6, 2019
+1
a84026716 đã viết:

速度一般 值得信任

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.