Mua Bitcoin với Chuyển khoản Ngân hàng bằng EUR — Oval

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người bán

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Feb 3, 2021
+1
MoralDace78 đã viết:

Good teade

Jan 23, 2021
+1
pawan44k đã viết:

Responded very quick!

Jan 8, 2021
+1
KateGri đã viết:

Very good!

Jan 7, 2021
+1
MOG18 đã viết:

good

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.