Bán Bitcoin bằng Chuyển khoản Ngân hàng lấy NGN — Fast all Banks

Thông tin về đề nghị

Thông tin về người mua

Điều khoản của đề nghị

Phản hồi gần đây

Feb 6, 2021
+1
Topmost03 đã viết:

Good trade

Feb 1, 2021
+1
fcSmith31 đã viết:

Nice one

Jan 31, 2021
+1
NimbleCatla367 đã viết:

Thanks

Dec 29, 2020
+1
Tomiogunsesan đã viết:

Sup good tradem

Dec 29, 2020
+1
Phemmy31 đã viết:

good trader

* Paxful và các dịch vụ do Paxful cung cấp trên trang paxful.com (và bất cứ nền tảng nào khác) có thể không có quan hệ đại lý, liên kết hoặc và cũng không được tài trợ bởi phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn.