Xoom Money Transfer (Online wallets) mẹo cộng đồng

Xoom is a PayPal Service that enables electronic funds transfer or remittance provider that allows consumers to send money, pay bills and reload mobile phones from the United States and Canada to 131 countries.

Now you can also use Xoom to buy bitcoin in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Xoom whole lot simpler. Pay with Xoom to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Xoom or create your own offer to sell your bitcoin in Xoom balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Xoom Money Transfer?

ping to get info and once the transfer is complete and money rrives in my bank account. you will get paid instantly.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest