WeChat Pay (Online wallets) mẹo cộng đồng

WeChat Pay can handle all the ways your users want to pay, whether it is via Quick Pay, QR Code, In-App Web-Based, or Native In-App Payments.

In addition to all the existing services, now you can also use Wechat Pay to buy bitcoins in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Wechat Pay whole lot simpler. Pay with Wechat Pay to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Wechat Pay or create your own offer to sell your bitcoin in Wechat Pay balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với WeChat Pay?

Open up your WeChat Pay and choose receiver to whom you want to send money!

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest