Venmo (Online wallets) mẹo cộng đồng

Venmo is a mobile payment service owned by PayPal. Venmo account holders can transfer funds to others via venmo mobile phone app.

In addition to all the existing services, now you can also use Venmo to buy bitcoins in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Venmo whole lot simpler. Pay with Venmo to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Venmo or create your own offer to sell your bitcoin in Venmo balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Venmo or create your own offer to sell your bitcoin in Venmo balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Venmo?

It works like PayPal. Select the offer you like the most and click buy. Select your amount and send the money to the seller on his Venmo account and mark the trade as paid.

Wait for the seller to receive the money and release you bitcoin.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest