Veem (Online wallets) mẹo cộng đồng

Veem is the only two-sided payment network built for small businesses. When you make a payment with Veem, we personally onboard and connect your business partner to our network for the best possible payments experience.
With 150,000 businesses in over 100 countries, your partners may already be a part of the Veem network.

In addition to all the existing services, now you can also use Veem to buy bitcoins on Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Veem whole lot simpler. Pay with Veem to have bitcoin in your Paxful wallet as soon as the transaction is verified.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Veem?

You sign up here: https://apps.veem.com/CustomerApp/SignUpC

You can sign up as a business or as an individual

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest