UGO Pay (Online wallets) mẹo cộng đồng

UGO Pay is an enhancement to UGO Wallet's initial integrated single tap payment and loyalty platform. Customers now have the flexibility to load money from Visa or MasterCard credit cards or Visa debit cards on to UGO Pay. Transfers are free and made securely and easily via text message using either a sender's existing address book or by inputting any Canadian mobile phone number

In addition to all the existing services, now you can also use Ugo Pay to buy bitcoins in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Ugo Pay whole lot simpler. Pay with Ugo Pay to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Ugo Pay or create your own offer to sell your bitcoin in Ugo Pay balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với UGO Pay?

Chưa có lời khuyên nào được đóng góp. Hãy kiểm tra đề nghị bên dưới bởi một số người bán. Nếu bạn có bất cứ lời khuyên nào thì hãy gửi biểu mẫu dưới đây hoặc để lại một bình luận và chúng tôi sẽ thêm nó ở đây.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest