Tikkie (Online wallets) mẹo cộng đồng

With Tikkie you can easily and quickly pay via WhatsApp, Messenger, SMS, and QR code. Tikkie is also there for business use. 

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Tikkie?

Open a trade with Tikkie as a payment method.
The buyer of cryptocurrency will will send funds using Tikkie.
The seller of cryptocurrency will confirm the transaction and release cryptocurrency from escrow.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest