Tarjeta PAGO24 (Online wallets) mẹo cộng đồng

This payment method allows you to transfer to other Pago 24 users, or withdraw your cash in one of their agencies. You can also make online purchases and use the card in many establishments.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Tarjeta PAGO24?

Use your local bank account to transfer funds to this card or go to a Pago 24 Service Center, Pago Fácil or Telerecargas to deposit your cash.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest