Slydepay Wallet (Online wallets) mẹo cộng đồng

For Individuals: Create an account to send money, pay bills and buy airtime & data

For businesses: Acceptance of payments on a single platform

Slydepay provides different functionalities according to demographics.

For developers: Integrate Slydepay into website and/or mobile apps to receive payments

Send money charges starting at 0.8% fees (which they market as the cheapest rates)

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Slydepay Wallet?

Open a trade with Slydepay as a payment method.
The buyer of the cryptocurrency will send funds using Slydepay.
The seller of the cryptocurrency will confirm the transaction and release cryptocurrency from the wallet.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest