Simbapay (Online wallets) mẹo cộng đồng

Simbapay plans to be a pan-African money transfer service, moving value between payment aggregators, digital wallets, and banks. Customers can use the Android/iOS app to send money worldwide with competitive rates and instantly.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Simbapay?

Open a trade with Simbapay as a payment method.
The buyer of the bitcoin will send funds using Simbapay.
The seller of the bitcoin will confirm the funds and release the cryptocurrency from the escrow.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest