Sendwave Wallet (Online wallets) mẹo cộng đồng

Sendwave's mission is to make sending money to Africa as easy and affordable as sending a text

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Sendwave Wallet?

Open a trade using Sendwave as a payment method.
The buyer of the bitcoin will send funds in Sendwave.
The seller of the bitcoin will confirm the transaction and release cryptocurrency from escrow.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest