Safaricom Bonga Points (Online wallets) mẹo cộng đồng

These are points people get for making calls on Safaricom network. The more you spend calling the more points you get. They can be redeemed for prizes in Safaricom shops. This works mainly in Kenya.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Safaricom Bonga Points?

Dial *126# on Safaricom.
Choose option to transfer to other number.
Enter amount of Bonga Points.
Enter the vendor's number.
Enter your Bonga pin.
Done.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest