Rocket Remit (Online wallets) mẹo cộng đồng

Rocket Remit specializes in international money transfer via mobile money. They claim to be the fastest method to transfer money from Australia to different destinations around the globe.

Now you can also buy bitcoin using Rocket Remit in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Rocket Remit whole lot simpler. Pay with Rocket Remit to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Rocket Remit or create your own offer to sell your bitcoin in Rocket Remit balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Rocket Remit?

Start trade and exchange account information

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest