Revolut (Online wallets) mẹo cộng đồng

Revolut is a Britain based fin-tech company that offers banking services including a prepaid debit card, currency exchange, cryptocurrency exchange, and peer-to-peer payments. The Revolut mobile app supports spending and ATM withdrawals in 120 currencies and sending in 29 currencies directly from the app.

Now you can also buy bitcoin using Revolut in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Revolut whole lot simpler. Pay with Revolut to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Revolut or create your own offer to sell your bitcoin in Revolut balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Revolut?

Please check the website Revolut.com

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest