Qiwi (Online wallets) mẹo cộng đồng

Qiwi is an online payment system used mostly in Russia, Eastern Europe, and Central Asia. They also have a strong user base in the UAE and USA. Qiwi also offers an online e-wallet.

Now you can also use Qiwi to buy bitcoin in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Qiwi whole lot simpler. Pay with Qiwi to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Qiwi or create your own offer to sell your bitcoin in Qiwi balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Qiwi?

Сегодня с помощью платёжного сервиса QIWI можно совершать различные платежи:

операторы мобильной связи;
интернет-провайдеры, операторы услуг IP-телефонии, коммерческого телевидения;
электронные платёжные системы;
MLM компании;
онлайн-игры;
контент-провайдеры и агрегаторы;
компании, предоставляющие услуги ЖКХ и фиксированной связи;
интернет-магазины и др.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest